ES projektaiUAB „Stigma“ vykdo projektą „Saulės elektrinės įrengimas UAB „Stigma“Pagrindinė įmonėje produkcijos gamybos technologiniame procese naudojama energijos rūšis – elektros energija. Siekdama padidinti energijos gamybą ir vartojimą iš atsinaujinančių elektros išteklių, prisidėti prie Lietuvos Respublikos energetikos strategijos ir ES Baltijos jūrų regiono strategijos veiksmų plane numatytų tikslų – sumažinti iškastinio kuro naudojimą energijos gamybai ir į atmosferą išmetamų teršalų kiekius, padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrame energijos gamybos ir vartojimo balanse – įmonė planuoja įrengti modernią, efektyvią saulės elektrinę. Įgyvendinus projektą, saulės elektrinėje pagaminta elektros energija bus naudojama saviems poreikiams, todėl sumažės išlaidos elektros energijai pirkti ir padidės įmonės konkurencingumas.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo 15 d., pabaiga – 2022 m. kovo 14 d.

Projekto vertė – 399 453 Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojama suma – 199 726 Eur.


UAB „Stigma” įgyvendina iš 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos tobulinimui darbo vietoje“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0053.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014 – 2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Projekto tikslas: Užtikrinti nuolatinį inžinerinės pramonės įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 24 mėn. (2020 m. gruodžio mėn. – 2022 m. gruodžio mėn.)

Projektą vykdo UAB „Stigma“ kartu su partneriais – 13 mažų ir vidutinių inžinerinės pramonės įmonių. Projekte dalyvauja UAB „Arginta Engineering“, UAB „3D Creative“, UAB „BALTLED“, UAB „Baltic Cranes Logistics“, UAB BALTIC CRANES ENGINEERING, UAB Entech Group, UAB „Jutrix“, UAB „KEMEK ENGINEERING“, UAB „POLITECA“, UAB „ŠVYTĖJIMAS“, UAB „TECHRANGA“, UAB „Vilpros pramonė“, UAB „Technogaja“. Projekto metu 261 šių įmonių darbuotojas kels kvalifikaciją darbo vietoje.

Įgyvendinant projektą įmonių darbuotojams bus sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją ir gebėjimus savo praktines žinias pritaikyti taip, kad savo pareigines funkcijas jie galėtų atlikti technologiškai kokybiškai, teisingai, o veiklos rezultatai atitiktų nustatytus terminus.

Projekto vertė: 530821,11 Eur, iš jų ES parama, skirta projektui įgyvendinti, sudaro 265410,56 Eur

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO.

Mūsų stiprybės

Daugiametė patirtis

Savo gyvavimo metus skaičiuojame nuo 1987 metais įkurto kooperatyvo „Stigma“

Gamybinės galimybės

Turime platų įrengimų spektrą leidžiantį atlikti sudėtingus užsakymus

Tvarumas

Gaminiai orientuoti į klimato kaitą: netoksiškas plastikas, saulės energetika.

Nestandartinė gamyba

Vykdome nestandartinę metalo ir plastiko konstrukcijų gamybą pagal individualius užsakymus