UAB „Stigma“ vykdo projektą „UAB „Stigma“gamybos ir veiklos organizavimo procesų optimizavimas“

Šios dienos UAB „Stigma“ pagrindinis strateginis tikslas – ekoinovacijos ir jų taikymas įmonės ūkinėje veikloje. Bendrovė, siekdama taupyti gamtos išteklius, planuoja gamybiniame procese susidarantį plastiko broką perdirbti į granules ir šias granules vėl grąžinti į gamybinį procesą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti įrengimų ir įdiegti technologines ekoinovacijas. Įgyvendinus projekto veiklas, dėl mažesnių energijos, tepalų, žaliavos sąnaudų įmonės vykdomi gamybos procesai taps ekologiškais. Klientams bus siūlomi aukštos kokybės išskirtiniai produktai itin palankiomis kainomis, nes naujų technologinių procesų dėka ne tik padidės gaminių kokybė, bet ir sumažės atliekų, sunaudojamos energijos, tepalų kiekiai.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016 m. gruodžio 8 d., pabaiga – 2019 m. lapkričio 25 d.

Projekto vertė – 778 899,00 Eur. Finansuojama suma – 272 614,65 Eur.

Projekto įgyvendinimas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „Stigma“ įgyvendino projektą „UAB „Stigma“gamybos ir veiklos organizavimo procesų optimizavimas“

Bendrovė specializuojasi plastmasinių gaminių liejimo srityje. Auga įmonės gaminių spektras, klientų ir darbuotojų skaičius. Elektroniniai verslo sprendimai tampa būtini, norint suvaldyti gamybos ir veiklos organizavimo procesus ir siekiant padidinti  darbo našumo rodiklius. Įgyvendinus projektą įsigytos gamybinės įmonės resursų efektyvaus planavimo sistemos pagalba optimizuoti ir į integruotą visumą susieti šie išoriniai verslo procesai: finansų valdymo, gamybos, atsargų, pardavimų, tiekimo ir žinių valdymo.

Projektas baigtas įgyvendinti 2016 m. gruodžio 31 d.

Iš Europos regioninės plėtros fondo gautas 23 650,00 Eur finansavimas.