Aplinkosaugos politika

Stigma UAB - tai įmonė, turinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus ir dirbanti pagal kokybės vadybos sistemos automobilių pramonei LST ISO/TS 16949:2009 standarto reikalavimus, gaminanti aukštos kokybės plastmasės ir gumos gaminius, įdiegusi beatliekinę plastmasės gaminių gamybą, teikianti aukštos kokybės transporto, komercinio tarpininkavimo ir kitas paslaugas, gerai vertinama klientų šalies viduje ir užsienyje.

Sieksime palaikyti tokį bendrovėje vykdomos veiklos aplinkosauginį lygį, kuris naudojant bendrovėje turimą įrangą, įsisavinant naujus produktus ir naujas technologijas, aplinkai sukeltų mažiausiai neigiamą poveikį.

Bendrovės vadovybė įsipareigoja:

 - nuolat tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 standarto
   reikalavimus, atsižvelgiant į iškylančius naujus reikalavimus;
 - vykdyti visus teisės aktų, susijusių su aplinkos apsauga, reikalavimus;
 - nuolat gerinti bendrovės aplinkos apsaugos veiksmingumą, pagal galimybes diegiant taršos prevenciją
   bei mažinant bendrovės daromą poveikį aplinkai;
 - aplinkos apsaugos reikalavimus taikyti visose bendrovės šiuo metu vykdomose bei naujose veiklos
   srityse;
 - vykdyti veiklos ir taršos monitoringą;
 - taupyti ir efektyviai naudoti išteklius bendrovės veiklos procesuose;
 - vykdyti tinkamą bendrovės veikloje susidarančių atliekų surinkimą, saugų jų laikymą iki perdavimo
   atliekas tvarkančioms įmonėms, o ten, kur įmanoma, siekti gamybos be atliekų;
 - atvirai ir dalykiškai keistis informacija su klientais ir tiekėjais, skatinant domėtis aplinkos apsauga ir
   siekiant įtraukti juos į diskusijas apie iškylančias aplinkos apsaugos problemas; 
 - nuolat analizuoti klientų reikalavimus aplinkos apsaugos srityje ir siekti jų įgyvendinimo;
 - nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, supažindinti su aplinkos apsaugos reikalavimais, aiškiai paskirstyti
   darbuotojų atsakomybės ribas įgyvendinant aplinkos apsaugos reikalavimus;
 - viešai skelbti aplinkos apsaugos politiką.

Generalinis direktorius Alfredas Zigmantas
2010 m. rugpjūčio mėn. 9 d.