Kokybės politika

Tikslas:

Pasiekti kokybės lygį, atitinkantį aukščiausius klientų reikalavimus ir tapti lyderiu tarp tiekėjų, tiekiančių plastmasės ir gumos gaminius bendrovės klientams, išlaikyti pozicijas paslaugų teikimo srityse bei plėsti rinką užsienio šalyse bei šalies viduje.

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys:

nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 ir kokybės vadybos sistemą automobilių pramonei pagal LST ISO/TS 16949:2009 standartų reikalavimus;

prognozuoti vartotojų poreikius ir į juos tinkamai reaguoti;

tobulinti gamybos technologiją bei diegti technines naujoves;

sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;

užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už gaminių kokybę ir už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.

Bendrovės vadovybė įsipareigoja:

organizuoti bendrovės veiklą griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą;

pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų;

suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą;

kreipti ypatingą dėmesį, parenkant darbuotojus ir keliant jų kvalifikaciją;

mokėti atlyginimą, atsižvelgiant į darbo rezultatus;

kasmet peržiūrėti kokybės politiką.

 

Generalinis direktorius Alfredas Zigmantas
2010 m. rugpjūčio mėn. 9 d.